Sigorta Poliçesi'nin İptali

Satın alınan Seyahat Sağlık poliçelerinde sigortalının vize başvurusunda bulunmaktan vazgeçmesi ve/veya başvurusunun olumsuz sonuçlanması, poliçe başlangıç tarihinden 48 saat önce iptal talebini yazılı olarak bildirmesi ve poliçe orjinalini Sigorta Şirketine teslim etmesi yada mükerrer poliçe düzenlenmesi veya seyahat tarihi değişimi sebepleri ile yeni poliçenin düzenlenmiş olması koşulu ile poliçe başlangıç tarihinden önce sigortalı iptal talebineistinaden tüm prim iade edilerek iptal işlemi gerçekleştirilecektir.