Responsive image

SAĞLIK SİGORTASI

Hayatta her zaman her şey planlandığı gibi ilerlemiyor. Acil Sağlık Sigortası yaptırın aniden başınıza gelebilecek bir riske karşı önceden hazırlıklı olun! Hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderleri poliçede yazılı teminatlar dahilinde karşılanır.

Acil Sağlık Sigortası aşağıdaki durumları kapsar:

• Suda boğulma,
• Trafik kazası
• Darp ve benzeri genel vücut travması (yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları, cerrahi müdahale gerektiren tüm kırıklar, alçı, darbe sonucu sinir kopmaları ya da kesilmesi sonucu dikiş atılması, akut masif kanamalar vb.)
• Kurşunlanma, bıçaklanma (cürüm ve cürüme teşebbüs hali istisnadır.)
• Tahriş edici madde yanıkları ve tahriş edici gazların solunması (intihar girişimi kapsam dışıdır.)
• Akrep, yılan, örümcek, arı sokmaları sonucu oluşabilen anjioödem ve anaflatik şok,
• Hayvan ısırıkları,
• Yanıklar,
• Hayati tehlike arz eden ilaç, gıda ve kimyasal madde zehirlenmeleri (intihar teşebbüsü hariç)
• Poliçe öncesine dayanan koroner arter hastalığı ve ritim bozukluğu tanısı yoksa Akut Miyokart Enfarktüsü ve yatarak tedavi gerektiren ciddi ritim bozukluğu (kesin tanının doktor raporu ve tetkiklerle konmuş olması gerekir.)
• Solunum sistemine yabancı cisim kaçması (aspirasyon),
• Akut apandisit,
• Poliçe öncesinde tanı konmuş her hangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan beyin kanamaları (hipertansiyonu olanlarda ve doğumsal damar anomalisi olanlarda, poliçe öncesi bilinen beyin kist ve tümörlerinde beyin kanaması kapsam dışıdır.)
• Poliçe öncesinde tanı konmuş her hangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan felçler (yüz felci kapsam dışıdır.)
• Mide perforasyonu (poliçe öncesi tespit edilmiş mide-duedonum ülseri olanlarda ve kronik alkol kullanımı olanlarda kapsam dışıdır.)
• Dış gebelik rüptürü (tanısı daha önce konulmuş olanlar ile takibe alınanlar için kapsam dışıdır.)
• Menenjit, ensefalit ve beyin absesi,
• Akut böbrek yetmezliği (gebelik toksemisi ve intihar teşebbüsü sebebi ile oluşanlar hariç)
• Elektrik çarpması
• Donma,
• Göz yaralanmaları,
• Akut hipertansif atak (poliçe öncesinde hiç hipertansiyon problemi olmayanlar için teminat altındadır.)
• Şuur kaybına neden olan her türlü hal (madde bağımlılığa ve tanısı poliçe öncesi konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olanlar kapsam dışıdır.)